ตารางที่ 16 พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2542/2543 - 2544/2545
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
พ.ศ..
ตำบล

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

เมืองกาญจนบุรี
2544/2545
- ปากแพรก , แก่งเสี้ยน , เกาะสำโรง , ท่ามะขาม , วังด้ง
43
540
 
 
หนองบัว , บ้านเก่า ,หนองหญ้า , วังเย็น , บ้านเหนือ
 
 
ไทรโยค
-
 
 
 
บ่อพลอย
-
 
 
 
ศรีสวัสดิ์
-
 
 
 
ท่ามะกา
-
 
 
 
ท่าม่วง
-
 
 
 
ทองผาภูมิ
2544/2545
- หินดาด , ท่าขนุน , ลิ่นถิ่น , ชะแล
7
71
สังขละบุรี
-
 
 
 
พนมทวน
2544/2545
- พังตรุ , รางหวาย
5
33
เลาขวัญ
-
 
 
 
ด่านมะขามเตี้ย
2544/2545
- ด่านมะขามเตี้ย , กลอนโด , หนองไผ่ , จระเข้เผือก
13
407
หนองปรือ
2544/2545
 
 
 
ห้วยกระเจา
-
- หนองปรือ
7
23
รวม 13 อำเภอ
 
21
75
1,074
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี