ตารางที่ 5 การแบ่งประเภทสหกรณ์
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนสหกรณ์
จำนวนสมาชิก
เมืองกาญจนบุรี
16
32,118
-
-
-
-
13
14,080
4
3,055
1
198
ไทรโยค
5
812
-
-
-
-
-
-
1
138
-
-
บ่อพลอย
1
241
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
ศรีสวัสดิ์
1
714
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ท่ามะกา
5
2,054
-
-
-
-
2
620
-
-
-
-
ท่าม่วง
7
4,383
-
-
-
-
2
3,842
1
530
-
-
ทองผาภูมิ
2
758
-
-
2
2,003
1
135
-
-
3
463
สังขละบุรี
-
-
-
-
3
993
-
-
-
-
1
63
พนมทวน
2
2,061
-
-
-
-
1
1,213
-
-
-
-
เลาขวัญ
2
855
-
-
-
-
-
-
-
-
1
29
ด่านมะขามเตี้ย
4
1,199
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
หนองปรือ
3
367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ห้วยกระเจา
1
314
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม 13 อำเภอ
49
45,876
-
-
5
2,996
19
19,890
6
3,723
7
863
ที่มา : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี