ตารางที่ 6 สถาบันเกษตรกร *
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
กลุ่มเกษตรกร 1/
กลุ่มสตรีสหกรณ์ 1/
กลุ่มยุวเกษตรกร 2/
กลุ่มออมทรัพย์ 2/
อื่น ๆ

กลุ่ม

สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก
เมืองกาญจนบุรี
13
276
2
50
-
-
-
-
-
-
ไทรโยค
5
177
-
-
-
-
-
-
-
-
บ่อพลอย
3
218
1
22
-
-
-
-
-
-
ศรีสวัสดิ์
2
175
-
-
-
-
-
-
-
-
ท่ามะกา
19
215
-
-
-
-
-
-
-
-
ท่าม่วง
13
370
1
30
-
-
-
-
-
-
ทองผาภูมิ
4
112
3
70
-
-
-
-
-
-
สังขละบุรี
1
-
2
40
-
-
-
-
-
-
พนมทวน
2
220
1
50
-
-
-
-
-
-
เลาขวัญ
6
234
-
-
-
-
-
-
-
-
ด่านมะขามเตี้ย
3
342
3
90
-
-
-
-
-
-
หนองปรือ
2
276
-
-
-
-
-
-
-
-
ห้วยกระเจา
2
-
2
109
-
-
-
-
-
-
รวม 13 อำเภอ
75
2,615
15
461
-
-
-
-
-
-
ที่มา : 1/ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเหตุ * สถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 45