ตารางที่ 13 การแบ่งบ่อบาดาล
อำเภอ/ กิ่งอำเภอ
จำนวน หมู่บ้าน
บ่อบาดาลส่วนตัว (แห่ง)
บ่อบาดาลสาธารณะ ( แห่ง )
บ่อน้ำตื้น (แห่ง)
จำนวน
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
ใช้ได้*
จำนวน
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
ใช้ได้*
จำนวน
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
ใช้ได้*
เมืองกาญจนบุรี
89
2,292
25.75
2,272
292
3.28
249
741
8.33
645
ไทรโยค
52
120
2.30
113
84
1.62
62
536
10.31
523
บ่อพลอย
76
992
13.05
987
226
2.97
185
1,545
20.33
1,429
ศรีสวัสดิ์
33
14
0.42
14
14
0.42
14
72
2.18
55
ท่ามะกา
131
8,701
66.41
8,533
191
1.46
163
786
6.00
709
ท่าม่วง
109
4,894
44.89
4,766
199
1.83
170
1,077
9.88
1,011
ทองผาภูมิ
45
31
0.68
29
73
1.62
65
400
8.89
389
สังขละบุรี
20
2
0.10
2
16
0.80
11
161
8.05
137
พนมทวน
92
313
3.40
297
108
1.17
85
755
8.21
690
เลาขวัญ
79
213
2.69
203
321
4.06
246
1,207
15.28
913
ด่านมะขามเตี้ย
38
751
19.76
747
125
3.29
100
606
15.95
585
หนองปรือ
38
54
1.42
52
138
3.63
115
651
17.13
521
ห้วยกระเจา
67
36
0.53
35
168
2.51
160
274
4.09
261
รวม
869
18,413
21.19
18,050
1,955
2.30
1,625
8,811
10.14
7,868
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี (กชช.2ค.)