ตารางที่ 18 โครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด *
อำเภอ
ตลาดกลาง 1/
ลานตาก 2/
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
จำนวน
หน่วย
จำนวน
หน่วย
ศรีสวัสดิ์
สกก.บ้านเจ้าเณร จำกัด
ต.ท่ากระดาน
อ.ศรีสวัสดิ์
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
สหกรณ์ฯ
2,300
ตร.ม.
เต็มกำลัง
ท่ามะกา
สกก.ท่ามะกา จำกัด
ต.หวายเหนียว
อ.ท่ามะกา
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
เต็มกำลัง
ท่าม่วง
สกก.ท่าม่วง จำกัด
ต.วังขนาย
อ.ท่าม่วง
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
สหกรณ์ฯ
3,290
ตร.ม.
เต็มกำลัง
ทองผาภูมิ
สกน.ทองผาภูมิ จำกัด
ต.สหกรณ์นิคม
อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
3,290
ตร.ม.
เต็มกำลัง
สกก.ห้วยเขย่ง จำกัด
ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
เต็มกำลัง
สังขละบุรี
สกน.ท่าดินแดง
ต.ปรังเผล
อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
เต็มกำลัง
สกน.ห้วยมาลัย จำกัด
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
ไม่ได้ใช้งาน
สหกรณ์ฯ
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
เต็มกำลัง
พนมทวน
สกก.พนมทวน จำกัด
ต.พนมทวน อ.พนมทวน
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
เต็มกำลัง
สหกรณ์ฯ
ต.พนมทวน อ.พนมทวน
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
เต็มกำลัง
เลาขวัญ
สกก.เลาขวัญ จำกัด
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
สหกรณ์ฯ
1
แห่ง
ไม่ได้ใช้งาน
สหกรณ์ฯ
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
สหกรณ์ฯ
2,400
ตร.ม.
ไม่ได้ใช้งาน
รวม 7 อำเภอ
9 สหกรณ์
9 ตำบล 7 อำเภอ
9 สหกรณ์
9
-
-
9 สหกรณ์
8 ตำบล 9อำเภอ
9 สหกรณ์
23,280
-
-
 
ตารางที่ 18 โครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด * (ต่อ)
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ห้องเย็น 3/
คลังสินค้า 4/
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
จำนวน
หน่วย
จำนวน
หน่วย
เมืองกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทรโยค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อพลอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสวัสดิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ามะกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่าม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทองผาภูมิ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังขละบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนมทวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลาขวัญ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่านมะขามเตี้ย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนองปรือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ตารางที่ 18 โครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด * (ต่อ)
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ยุ้งฉาง 5/
ศูนย์รวบรวมน้ำยางสด 6/
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
จำนวน
หน่วย
จำนวน
หน่วย
ศรีสวัสดิ์
สกก.บ้านเจ้าเณร จำกัด
ต.ท่ามะกา
อ.ศรีสวัสดิ์
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
  
  
ท่ามะกา
สกก.ท่ามะกา จำกัด
ต.หวายเหนียว
อ.ท่ามะกา
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
  
ท่าม่วง
สกก.ท่าม่วง จำกัด
ต.วังขนาย
อ.ท่าม่วง
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
 
ทองผาภูมิ
สกน.ทองผาภูมิ จำกัด
ต.สหกรณ์
อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
 
สกก.ห้วยเขย่ง จำกัด
ต.ห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
 
สังขละบุรี
สกน.ท่าดินแดง
( จองอั่ว ) จำกัด
ต.ปรังเผล
อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
 
สกน.ห้วยมาลัย
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
ไม่ได้ใช้งาน
 
 
 
 
 
 
พนมทวน
สกก.พนมทวน จำกัด
ต.พนมทวน อ.พนมทวน
สหกรณ์ฯ
1,000
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
  
 
เลาขวัญ
สกก.เลาขวัญ จำกัด
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
สหกรณ์ฯ
500
ตัน
เต็มกำลัง
 
 
 
 
 
 
รวม 7 สหกรณ์
9 สหกรณ์
9 ตำบล 7 อำเภอ
9 สหกรณ์
5,000
-
-
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 18 โครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด * (ต่อ)
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ท่าเทียบเรือ 7/
อื่นๆ
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
ของภาครัฐ/เอกชนระบุชื่อองค์กร
ความสามารถ/กำลังการผลิต
สภาพการใช้งาน
จำนวน
หน่วย
จำนวน
หน่วย
บ่อพลอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสวัสดิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ามะกา
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ท่าม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทองผาภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังขละบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
พนมทวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลาขวัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่านมะขามเตี้ย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนองปรือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้วยกระเจา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา 1. กรมปศุสัตว์,องค์การตลาดกลางเพื่อการเกษตร,สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
2. กรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. องค์การคลังสินค้า
5. กรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6. กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์
7. องค์การสะพานปลา