ตารางที่ 8 การปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ
พื้นที่
ดำเนินการ
เนื้อที่โครงการ
(ไร่)
สำรวจรังวัด
ไร่
สอบสวนสิทธิ
มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-28
มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01
แปลง
ไร่
ราย
แปลง
ไร่
ราย
แปลง
ไร่
ราย
แปลง
1. ที่หวงห้ามทหาร (ไทรโยค,เมือง,
ด่านมะขามเตี้ย)
507,516
245,674
245,674
12,113
129,893
8,256
8,493
129,893
8,256
8,493
129,893
8,256
8,493
2. ป่าดอนแฉลบ-เลาขวัญ (เลาขวัญ)
284,356
256,677
256,677
11,895
131,352
8,100
7,912
131,352
8,100
7,912
131,352
8,100
7,912
3. ป่าหนองรี (บ่อพลอย,หนองปรือ)
176,944
174,024
174,024
7,594
107,075
5,737
5,827
107,075
5,737
5,827
107,075
5,737
5,827
4. ป่าพระฤาษีและเขาบ่อแร่แปลงที่ 1(ทองผาภูมิ)
36,543
31,394
31,394
1,479
13,765
691
736
13,765
691
736
13,765
691
736
5. ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย (ไทรโยค)
38,496
27,060
27,060
1,413
9,492
604
623
9,492
604
623
9,492
604
623
6. ป่าหนองโรง (พนมทวน)
8,265
5,618
5,618
442
1,947
166
158
1,947
166
158
1,947
166
158
7. ป่าห้วยเขย่ง (ทองผาภูมิ)
21,123
33,630
33,630
949
2,936
137
150
2,936
137
150
2,936
137
150
8. ป่าพระฤาษีและเขาบ่อแร่แปลงที่ 2 (ทองผาภูมิ)
9,400
878
878
71
604
46
50
604
46
50
604
46
50
9. ป่าเขาช่องอินทรีภาคตะวันออก
(ห้วยกระเจา)
19,254
10,639
10,639
298
3
122
123
3
122
123
3
122
123
10. ป่าเขาช้างเผือก (ทองผาภูมิ,สังขละบุรี)
5,223
2,823
2,823
85
90
7
7
90
7
7
90
7
7
11. ป่าเขาแสลงพัน (พนมทวน)
1,200
1,011
1,011
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12. ป่าน้ำโจน (ทองผาภูมิ)
640
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13. ป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูง (ท่าม่วง)
10,625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
1,119,585
789,428
789,538
36,346
397,157
23,866
24,079
397,157
23,866
24,079
397,157
23,866
24,079
ที่มา : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี